"34 tips som gör dig till en bättre gäddfiskare."

Av Leif Engström31. Säkra wobbler och givande teknik på hösten.
Vill du fånga höstgädda i insjöar som Boren, Mälaren och Vänern samt många skärgårdsvatten kan jag rekommendera dig två wobbler som garanterar att du aldrig mer behöver åka hem utan att ha fått gädda. Som Nr 1 vågar jag föreslå den ledade Bomber B16J i färgerna XBON, XM7, XSIL och "Fegisen" XSIO. Har du inga ledade Bomber B16J kan du även fiska framgångsrikt med den vanliga, oledade modellen Bomber B16A. Med Bomber B16J och B16A fiskar du i vattendjup på 0,7 - 2,5 meter.

Som Nr 2 vill jag föreslå Mälarklassikern Heddon "Lucky 13" X2500 i färgerna BBR, GRA, NB och VRBG och Med "Lucky 13" fiskar du framgångsrikt på 0,5 till 2,0 meters vattendjup.

Vid september- och oktoberfiske med favoriterna ovan ska du "veva snabbt" och fiska i "solfjäderform" i vikar, runt uddar och utmed stränder där vinden ligger på. Riktiga "Hot Spots" för höstgäddan är över och i kanterna av gäddnate- och krusnatebankar. Glöm inte att du för garanterad gäddfångst måste kasta där vinden ligger på, veva snabbt med ett eller två spinnstopp vid varje kast och gärna välja att fiska i lite grumligare partier. Ju flera gäddor du krokar, desto större är chansen att du lyckas fånga en över 15 kilo!


32. För ett lyckat senhöstfiske kolla vindriktningen dagarna före!
För ett lyckat senhöstfiske efter gädda gäller det att lägga märke till vindriktning och vattentemperatur. Du kan fiska efter gäddan där vinden ligger på (lovartsidan) ända tills vattentemperaturen kryper under +4 gr.C. Då börjar gäddan söka lä i vindskyddade vikar samt bakom uddar och mindre, skyddande öar. Kolla också vindriktningen några dagar före fisketuren! Där vinden har legat på flera dagar i sträck, där hittar du sannolikt gäddan med stort "G".
Variera inspinningshastigheten vid vart tredje kast tills du funnit vilken fart på betet gäddan hugger vid. Någon gång kan gäddan hugga på riktigt snabba wobbler under senhösten, men långsam inspinning med ett eller två spinnstopp efter varje kast brukar vara mest framgångsrikt vid senhöstfiske efter stor gädda. Ledade wobbler som Bomber 16J och Cisco Kid CKJ Wrangler, som rör sig yvigt vid långsam inspinning brukar kunna forcera stora gäddor till hårda, blixtsnabba hugg.

I november och december fungerar gäddfisket bra under dygnets alla ljusa timmar. Glöm bara inte mitt grundtips att fiska där vinden ligger på och speciellt där det är lite grumligare vatten...gärna runt och utmed natebankarna. Ödsla inte många kast på varje plats så här års. Nötfiske i branterna hör våren till! Nu på senhösten hugger gäddan ofta i första eller andra kastet. Ankra inte utmed grunda strandkanter, i flader och vikar utan driv med vinden och kasta av i medvind och solfjädersform. I djupare vatten måste man ankra för att kunna fiska av "Hot Spotsen" effektivt. Här får du byta ut den ledade Bomber 16J wobblern mot en mera djupgående wobbler som Cisco Kid 600 och CKJ Wrangler, Rebel DJ30S samt Swim Whizz Vid jerkbaitfiske gäller exakt samma regler och färger. Kör med ett grundgående jerkbait på vattendjup mellan en och tre meter och långsamt sjunkande jerkbait i djupare vatten.

Stora gäddor över 12 - 14 kilos vikt påträffas inte ofta inne på riktigt grunt och klart vatten där de har svårt att jaga och överrumpla snabba bytesfiskar. Sök de stora gäddorna i något djupare eller grumligare vatten och då gärna i utkanterna av mindre kullar med cabomba, gäddnate och krusnate. Ibland hittar du stora gäddor i ännu grundare vatten under senhösten, men det är sannolikt utmed kanter där vinden ligger på hårt eller har legat på hårt under flera dygn och samlat upp mängder med småfisk.

 
Lars Ivarsson spinnfiskar gädda i Mälaren juli 1979 tillsammans med Leif Engström i Leifs med dubbla Lowrance ekolod, ett skrivande och ett blinkekolod samt fotmanövrerad Minn Kota Mag 24 fiskemotor specialutrustade, långkölade Askeladden fiskemaskin.
Team Saidas gäddfiskeproffs Carl-Gunnar Höglund och Mikael Hammarstedt sitter och spinnfiskar gädda i solnedgången juni 1980 över en friliggande grynna i Hållsviken söder om Trosa. Lägg märke till den hotande åskfronten i väster. Båten är en specialutrustad Maritime 440 trimaran med dubbla ekolod, ett i fören och ett på styrpulpeten samt en fotmanövrerad Minn Kota Mag Marin 24 elektrisk fiskemotor i fören som ger Mikael tryggheten att ha båda händerna fria för fiske.33. När gäddan följer efter utan att hugga.
Deltar du i en gäddfisketävling bör du fiska med de beten du behärskar bäst, beten du tagit stor fisk på tidigare i samma vatten eller under liknande omständigheter. Det är också vinstgivande att ha flera utrustningar färdigtacklade med dina favoritbeten, så att du snabbt kan byta till en mindre wobbler om du ser en stor gädda som följer efter ditt större bete. Du får sällan en följare att hugga ett större bete än det hon redan ratat. Fiska alltid med flera beten vid varje ankringsplats. Ratar en stor gädda ditt första bete kan hon alltid lockas att ta ditt andra. Två till tre korta spinnstopp under varannan inspinning kan ofta trigga en stor följare till hugg och medverka till skillnaden mellan succé och fiasko.


34. Ge inte upp för lätt!
En förklaring till att många sportfiskare inte får någon gädda är att de ger upp alltför lätt. De fiskar någon timme och sedan säger de att gäddan inte är i hugget. Det är kanske sant, men när gäddan är i hugget, då sitter dessa fiskare hemma framför datorn eller TV:n.
Glöm inte att den som fiskar i 15 timmar har 15 gånger större chans att få gädda än den som fiskar i en enda timme.
Det är väl självklart att den som är ute ofta och fiskar lär sig känna sina fiskevatten. Han lär sig hur gäddan uppträder, ändrar födovanor och förflyttar sig från vecka till vecka under hela fiskesäsongen. Den som fiskar regelbundet får också den rutin som krävs för goda resultat, den rutin som fordras för att underhålla "fishfeelingen" - en känsla som delvis kan beskrivas i följande meningar: "Jag använder rätt bete! Där står gäddan! Nu hugger hon!"

 
Leif Engström och Kjell Lagergren (Team Saida) trollar efter kanadaröding och öring juli 1982 i sjön Latunjaure utanför Jokkmokk. Båten är Leifs 5-meters Askeladden tillverkad i mitten på 1960-talet. Här är båten utrustad med dubbla Lowrance ekolod, ett skrivande och ett ljusindikerande samt en fotmanövrerad Minn Kota Mag 24 elektrisk trollingmotor.
Kjell Lagergren och Leif Engström (Team Saida) spinnfiskar gädda maj 1983 i Hållsviken Trosa skärgård. Båtens innermodul är specialbyggd av Kjell på ett Flipper 510 ytterskrov. Lägg märke till de helt släta, upphöjda plattformarna i fören och aktern med helt svängbara fåtöljer. Fotmanövrerad Minn Kota Mag 24 elektrisk fiskemotor ger Kjell båda händerna helt fria för fiske och dubbla ekolod betyder fullständig kontroll av undervattensvärlden från alla platser i båten.

 

Bild, text och copyright: Leif Engström


Föregående  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8